Serafim Tech

鼠标与触摸板的大跃进!超有科幻感的科技好物「ODiN空气鼠标」

 

BuzzHand

http://www.buzzhand.org/post_576600.html

 

 

「ODiN 空气鼠标」募资页面:

https://www.kickstarter.com/projects/639589487/odin-worlds-first-projection-mouse


 

联络我们

地址:厦门市软件园三期诚毅大街366号0213单元
TEL : +86-13924639011

社区

Weibo 微博

哔哩哔哩 bilibili

线上购买